Základná škola s materskou školou Šuňava

 

Navigácia

Zoznam tried

Názov
2 Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Věra Poradová
3 Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Kvetoslava Cvanigová
4 Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Miroslav Dugas
1 Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Anna Nahalková
5 Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Katarína Rothová
6 Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Veronika Muchová
7 Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Mária Kopáčová
8 Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Eva Hurčalová
9 Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Alena Skokanová

© aScAgenda 2019.0.1168 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 30.05.2019