Základná škola s materskou školou Šuňava

 

Navigácia

Dramatický krúčok


Vedúci: Mgr. Mária Kopáčová
Meno PriezviskoTrieda
Anna Begová 7
Mariana Ďurmeková 8
Marek Fridman 8
Alžbeta Fridmanová 6
Daniela Chlebovcová 4
Miroslav Chlebovec 6
Martina Jurčová 8
Zuzana Kallová 8
Lívia Kopáčová 9
Dávid Kovács 6
Ema Martonová 6
Veronika Nahalková 8
Vanessa Paračková 8
Vladimír Porada 7
Anna Pušková 7
Jakub František Roth 8
Patrik Sedlák 8
Mária Smolárová 7
Soňa Šefferová 9
Dominika Zaťurová 7

© aScAgenda 2019.0.1156 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 27.03.2019