Základná škola s materskou školou Šuňava

 

Navigácia

Hasičský krúžok


Vedúci: Mgr. Henrich Barilla
Meno PriezviskoTrieda
Martin Cvaniga 8
Pavol Cvaniga 3
Barbara Cvanigová 7
Gréta Cvanigová 2
Laura Cvanigová 7
Matúš Dominik 3
Marcel Dravecký 6
Marek Dunaj 4
Marek Fridman 8
Ema Fridmanová 2
Magdaléna Fridmanová 5
Marcela Fridmanová 6
Štefan Gazda 9
Lenka Gazdová 6
Šimon Ján Hurčala 2
Sofia Hurčalová 6
Tatiana Kollárová 3
Andrej Kovács 2
Filip Ľudvík 1
Štefan Madeja 6
Marek Marton 3
Michal Marton 8
Richard Marton 8
Barbora Martonová 4
Veronika Martonová 5
Adrián Mišianik 9
Martin Mišianik 4
Martina Mišianiková 6
Damián Muranský 6
Kristína Omastová 4
Adrián Pleteník 6
Adam Porada 1
Anna Pušková 7
Adam Skokan 7
Martin Smolár 9
Adam Švajka 2
Viktória Zajacová 5
Marko Zaťura 1
Dominika Zaťurová 7

© aScAgenda 2019.0.1156 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 27.03.2019