Základná škola s materskou školou Šuňava

 

Navigácia

Kreatívna práca s Legom


Vedúci: Mgr. Miroslav Dugas
Meno PriezviskoTrieda
Vladimír Dunaj 4
Jakub Harman 4
Jakub Házy 4
Lea Chlebovcová 4
Martin Keďuch 2
Lucia Mačejáková 4
Barbora Martonová 4
Martin Mišianik 4
Ema Mišianiková 4
Michal Miždoš 4
Michaela Muranská 4
Adrián Šebest 4

© aScAgenda 2019.0.1156 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 27.03.2019