Základná škola s materskou školou Šuňava

 

Navigácia

Šikovníček


Vedúci: Mgr. Andrea Pilátová
Meno PriezviskoTrieda
Lukáš Bega 3
Tomáš Dravecký 1
Marek Dunaj 4
Mária Fridmanová 1
Jakub Harman 4
Jakub Házy 4
Tereza Hudáková 1
Martin Kaprál 3
Radoslav Kopáč 1
Matúš Nahalka 1
Ondrej Pilát 4
Adam Porada 1
Alžbeta Zemanová 1

© aScAgenda 2019.0.1156 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 27.03.2019