Základná škola s materskou školou Šuňava

 

Navigácia

Zoznam tried › Trieda 7

Zoznamy žiakov: 234156789
Triedny učiteľ: Mgr. Mária Kopáčová
Počet žiakov: 19, z toho chlapcov: 11 a dievčat: 8 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Anna Begová
2    Antonín Běhal
3    Adam Britaňak
4    Barbara Cvanigová
5    Laura Cvanigová
6    Zara Glajzová
7    Matej Házy
8    Michal Konduliak
9    Jozef Andrej Oravec
10    Vladimír Porada
11    Anna Pušková
12    Adam Skokan
13    Mária Smolárová
14    Karin Šebestová
15    Kevin Štefaňák
16    Adam Vilim
17    Boris Zajac
18    Dominika Zaťurová
19    Ján Zeman

© aScAgenda 2019.0.1168 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 30.05.2019