Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana
Zmluva Jazykové vzdelávanie pedagogických zamestnancov v Anglickom jazyku s DPH 21.01.2013
Faktúra DF162/16 pevná linka VII/2016 50,29 s DPH 11.08.2016 Slovak Telekom
Faktúra DF174/16 plyn šj IX/2016 36,00 s DPH 05.09.2016 SPP
Faktúra DF173/16 plyn mš IX/2016 540,00 s DPH 05.09.2016 SPP
Faktúra DF169/16 mobil VIII/2016 10,08 s DPH 19.08.2016 Slovak Telekom mobil
Faktúra DF167/16 zš elektrina VI/2016 210,00 s DPH 17.08.2016 VSE Východosl.energetika
Faktúra DF165/16 internet FRINET VIII/2016 25,00 s DPH 11.08.2016 L.J.Service
Faktúra DF164/16 internet siNET VIII/2016 12,00 s DPH 11.08.2016 SiNET Telecom
Faktúra DF163/16 elektrina VI-IX/ 2016 mš+telocvičňa 599,00 s DPH 11.08.2016 VSE Východosl.energetika
Faktúra DF161/16 zš elektrina VII/2016 vyúčt. -253,77 s DPH 10.08.2016 VSE Východosl.energetika
Faktúra DF177/16 internet FRINET IX/2016 25,00 s DPH 05.09.2016 L.J.Service
Faktúra DF157/16 plyn zš VIII/2016 1 450,00 s DPH 05.08.2016 SPP
Faktúra DF156/16 plyn mš VIII/2016 540,00 s DPH 05.08.2016 SPP
Faktúra DF155/16 plyn šj VIII/2016 36,00 s DPH 05.08.2016 SPP
Faktúra DF154/16 mobil VII/2016 10,38 s DPH 18.07.2016 Slovak Telekom mobil
Faktúra DF153/16 vývoz BRKO - odpad šj VI/2016 34,80 s DPH 18.07.2016 Brantner Poprad
Faktúra DF151/16 zš elektrina VII/2016 470,00 s DPH 14.07.2016 VSE Východosl.energetika
Faktúra DF150/16 zš elektrina VI/2016 vyúčt -5,94 s DPH 14.07.2016 VSE Východosl.energetika
Faktúra DF149/16 internet siNET VII/2016 12,00 s DPH 11.07.2016 SiNET Telecom
Faktúra DF175/16 plyn zš IX/2016 1 450,00 s DPH 05.09.2016 SPP
zobrazené záznamy: 1-20/6106