Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana
Zmluva Jazykové vzdelávanie pedagogických zamestnancov v Anglickom jazyku s DPH 21.01.2013
Faktúra DF190/16 internet siNET IX/2016 12,00 s DPH 09.09.2016 SiNET Telecom
Faktúra DF210/16 vodné zš malý vodomer 23.6. - 26.9.2016 2,62 s DPH 30.09.2016 Podtatr.vodárenská prev.spol.
Faktúra DF209/16 vodné zš 23.6. - 26.9.2016 91,43 s DPH 30.09.2016 Podtatr.vodárenská prev.spol.
Faktúra DF208/16 vodné mš 23.6.2016 - 26.9.2016 22,20 s DPH 30.09.2016 Podtatr.vodárenská prev.spol.
Faktúra DF202/16 monitoring hygieny 4,97 s DPH ZoD10/08 22.09.2016 CHEMEKO
Faktúra DF199/16 mobil IX/2016 10,92 s DPH 20.09.2016 Slovak Telekom mobil
Faktúra DF198/16 zš elektrina IX/2016 240,00 s DPH 19.09.2016 VSE Východosl.energetika
Faktúra DF197/16 zš elektrina VIII/2016 241,12 s DPH 19.09.2016 VSE Východosl.energetika
Faktúra DF181/16 pevná linka VIII/2016 49,79 s DPH 07.09.2016 Slovak Telekom
Faktúra DF213/16 plyn mš X/2016 540,00 s DPH 04.10.2016 SPP
Faktúra DF177/16 internet FRINET IX/2016 25,00 s DPH 05.09.2016 L.J.Service
Faktúra DF175/16 plyn zš IX/2016 1 450,00 s DPH 05.09.2016 SPP
Faktúra DF174/16 plyn šj IX/2016 36,00 s DPH 05.09.2016 SPP
Faktúra DF173/16 plyn mš IX/2016 540,00 s DPH 05.09.2016 SPP
Faktúra DF169/16 mobil VIII/2016 10,08 s DPH 19.08.2016 Slovak Telekom mobil
Faktúra DF167/16 zš elektrina VI/2016 210,00 s DPH 17.08.2016 VSE Východosl.energetika
Faktúra DF165/16 internet FRINET VIII/2016 25,00 s DPH 11.08.2016 L.J.Service
Faktúra DF164/16 internet siNET VIII/2016 12,00 s DPH 11.08.2016 SiNET Telecom
Faktúra DF212/16 plyn šj X/2016 36,00 s DPH 04.10.2016 SPP
zobrazené záznamy: 1-20/6146