Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana
Zmluva Jazykové vzdelávanie pedagogických zamestnancov v Anglickom jazyku s DPH 21.01.2013
Faktúra DF4149/16 potraviny 2,50 s DPH 16.05.2016 HOOK
Faktúra DF4159/16 potraviny 123,29 s DPH 23.05.2016 LUJAN Plus
Faktúra DF4158/16 potraviny 169,67 s DPH 23.05.2016 Mäsovýroba Dončák
Faktúra DF4157/16 potraviny 13,65 s DPH 20.05.2016 Tatrapeko,a.s.
Faktúra DF4156/16 potraviny 82,46 s DPH 19.05.2016 HYDINA KUBUS
Faktúra DF4155/16 potraviny 92,07 s DPH 17.05.2016 Pekáreň GROS
Faktúra DF4154/16 potraviny 100,91 s DPH 16.05.2016 Tatranská mliekareň
Faktúra DF4153/16 potraviny 17,27 s DPH 16.05.2016 Tatranská mliekareň
Faktúra DF4152/16 potraviny 108,62 s DPH 16.05.2016 INMEDIA
Faktúra DF4150/16 potraviny 126,52 s DPH 16.05.2016 INMEDIA
Faktúra DF4148/16 potraviny 7,50 s DPH 16.05.2016 HOOK školské ovocie
Faktúra DF4161/16 potraviny 105,60 s DPH 24.05.2016 HYDINA KUBUS
Faktúra DF4147/16 potraviny 169,34 s DPH 16.05.2016 LUJAN Plus
Faktúra DF4146/16 potraviny 210,88 s DPH 16.05.2016 Mäsovýroba Dončák
Faktúra DF4145/16 potraviny 21,12 s DPH 09.05.2016 INMEDIA
Faktúra DF4144/16 potraviny 252,40 s DPH 09.05.2016 INMEDIA
Faktúra DF4143/16 potraviny 245,12 s DPH 09.05.2016 Mäsovýroba Dončák
Faktúra DF4142/16 potraviny 167,17 s DPH 09.05.2016 LUJAN Plus
Faktúra DF4141/16 potraviny 117,77 s DPH 03.05.2016 SINTRA, Oz Zdroj
zobrazené záznamy: 1-20/6234