Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana
Faktúra DF231/15 technik BOZP 9-12/2015 108,00 s DPH 09.12.2015 Martin Majerčák
Faktúra DF80/17 plyn šj V/2017 37,00 s DPH 03.05.2017 SPP
Faktúra DF89/17 elektrina zš IV/2017 vyúčt. -65,00 s DPH 17.05.2017 VSE Východosl.energetika
Faktúra DF88/17 elektrina mš IV/17 vyúčt. -8,99 s DPH 17.05.2017 VSE Východosl.energetika
Faktúra DF87/17 elektrina zš III-V/2017 telocvičňa 10,00 s DPH 15.05.2017 VSE Východosl.energetika
Faktúra DF86/17 vývoz BRKO - odpad šj IV/2017 33,60 s DPH 15.05.2017 Brantner Poprad
Faktúra DF85/17 internet FRI NET 25,00 s DPH 11.05.2017 SLOVANET
Faktúra DF84/17 športová obuv - Hasiči Villach 2017 1 164,80 s DPH O21/17 09.05.2017 Avori
Faktúra DF83/17 pevná linka IV/2017 50,03 s DPH 09.05.2017 Slovak Telekom
Faktúra DF82/17 ZM Biol,SJ,Mat,AJ 235,20 s DPH O20/17 03.05.2017 Publicom
Faktúra DF81/17 plyn zš V/2017 1 470,00 s DPH 03.05.2017 SPP
Faktúra DF79/17 plyn mš V/2017 480,00 s DPH 03.05.2017 SPP
Faktúra DF91/17 vstupné - bazén počas ŠvP 336,00 s DPH O25/17 22.05.2017 SOREA
Faktúra DF78/17 servis výťahov 2016 103,26 s DPH 25.04.2017 SEVEK-Milan Kurnát-servis
Faktúra DF77/17 virtuálna knižnica pre mš Škôlka 2017 9,00 s DPH 25.04.2017 Komensky
Faktúra DF76/17 poplatok - seminár Vyučovanie CJ u integr.žiakov 10,00 s DPH O23/17 25.04.2017 OZ SlovakEdu
Faktúra DF75/17 športová obuv - Hasiči Villach 2017 1 164,80 s DPH O21/17 21.04.2017 Avori
Faktúra DF74/17 internet FRI NET 25,00 s DPH 21.04.2017 SLOVANET
Faktúra DF73/17 elektrina mš III/17 vyúčt. -13,81 s DPH 19.04.2017 VSE Východosl.energetika
Faktúra DF72/17 elektrina zš III/2017 vyúčt. -142,31 s DPH 19.04.2017 VSE Východosl.energetika
zobrazené záznamy: 1-20/6647