Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana
Zmluva Jazykové vzdelávanie pedagogických zamestnancov v Anglickom jazyku s DPH 21.01.2013
Zmluva Notebooky a pomôcky pre vyučovanie s DPH 31.10.2012
Zmluva realizácia verejného obstarávania pre projekt Inovácia vzdelávania ZŠ s MŠ Šuňava s DPH 01.10.2012
Zmluva Dodávka komplexného riešenia pre prírodovedné predmety a Anglický jazyk s DPH 21.01.2013
Zmluva Monitorovanie aktivít projektu Inovácia vzdelávania ZŠ s MŠ Šuňava s DPH 08.04.2013
Objednávka 68/13 škrabka zemiakov pre šj ŠKBZ 12L lak. 906,00 s DPH 11.12.2013 GastroRex
Objednávka 60/13 nákupné poukážky v nominálnej hodnote 10 € 540,00 s DPH 08.11.2013 KAUFLAND
Objednávka 60a/13 ročenka Predprimárne vzdelávanie 2013-2014 16,45 s DPH 18.11.2013 SEducoS
Objednávka 61/13 antivir ESET NOD32 na 2 roky 50-99 PC 648,00 s DPH 18.11.2013 AGEM COMPUTERS
Objednávka 62/13 tonery, predlžovačky viď pril.internetovú objednáv,ku 222,70 s DPH 27.11.2013 Qcomp
Objednávka 63/13 Finančný spravodajca 2014 19,98 s DPH 27.11.2013 Poradca podnikateľa
Objednávka 64/13 radiomagnetofón Philips AZ.. 2x 160,00 s DPH 27.11.2013 Internet Mall Slovakia
Objednávka 65/13 PC,repr.,monitor,adaptér na internet LABORATORIUM,viď priloženú internetovú objednávku 511,80 s DPH 28.11.2013 Qcomp
Objednávka 66/13 fitlopty 8ks, kocky COBI 2+4 ks 155,40 s DPH 04.12.2013 Jozef DUDŽÁK
Objednávka 67/13 UP - vzdelávacie hry Logico Primo,metodiky pre pedagogov,viď pril.zoznam 632,20 s DPH 10.12.2013 Pro Solutions
Objednávka 70/13 kanc.potreby 583,00 s DPH 17.12.2013 DAFFER
Objednávka 69/13 časopis Mesiac v škôlke 1-6/2014 21,90 s DPH 11.12.2013 IRIS Vydavateľstvo a tlač
Objednávka 58/13 škol.a prac.pomôcky pre deti HN 199,20 s DPH 10.10.2013 DAFFER
Objednávka P01/12 uverejnenie inzerátu - začiatok projektu 50,00 s DPH 15.08.2012 Podtatranský KURIÉR
Objednávka P02/12 propagačné predmety pre publicitu a informovanie,podľa prílohy,pre projekt Inovácia vzdelávania ZŠ s MŠ Šuňava 278,00 s DPH 02.10.2012 Ing. Emil Skokan - SIGNET
zobrazené záznamy: 1-20/6340